Disclaimer

Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. ABC is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan ABC of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ABC.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

ABC BV
Nijmegenstraat 27
3087 CD Rotterdam

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover ABC geen controle heeft.
ABC draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Instructiefilm

Bekijk onze instructiefilm

Instructiefilm

Contactgegevens

Koperhoek 68 D
3162 LA Rhoon

Mobiel 06 - 190 69 150
E-mail  d.pols@lashing.nl

Scroll naar boven